Εργασίες Μαθητών

Καλοκαίρι στην Ελλάδα (εργασία στη πληροφορική)

Εργασία στο μάθημα της πληροφορικής απο τις μαθήτριες του Στ2

Βασιλική Ματζιάρη – Ιζαμπέλα Πάγιο

(Αν θέλετε να την επεξεργαστείτε,,, απλά αλλάξτε την κατάληξη .pps με .ppt)

Γράψε ένα σχόλιο