Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη Παιδικά Παιχνίδια

KIDePEDIA – Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

KIDePEDIA_Logo

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Εγκατάσταση σε Σταθερό Υπολογιστή ή Laptop με windows μόνο.
Αποσυμπιέζετε το αρχείο και κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe
Ακολουθείτε τις οδηγίες της εγκατάστασης. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για κάθε τόμο.

Τόμος 1
Τόμος 2
Τόμος 3
Τόμος 4
Τόμος 5
Τόμος 6
Τόμος 7
Τόμος 8
Τόμος 9
Τόμος 10
Τόμος 11
Τόμος 12
Τόμος 13
Τόμος 14
Τόμος 15
Τόμος 16
Τόμος 17
Τόμος 18
Τόμος 19
Τόμος 20
Τόμος 21
Τόμος 22

3 Σχόλια

Γράψε ένα σχόλιο