Ανακοινώσεις

Διευρυμένο Ολοήμερο

Δείτε και κατεβάστε την αίτηση παρακάτω

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σύμφωνα με τον Ν.4823/2021,άρθρο 89 περί Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ομίλων-
Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών Ομίλων καθώς και την υπ ́αριθμ. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/4-8-2022

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23»,
το 1
ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας επιλέχθηκε μαζί με άλλα να εφαρμόσει πιλοτικά
κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις
5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα), εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος
ελάχιστος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής μαθητών/τριών.
Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι η ποιοτική
αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, μέσω δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτική
ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο
Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες
και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων και επιπλέον χρόνου για μάθηση, μελέτη
και παιχνίδι στο σχολείο καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας, με προσέγγιση
του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευτικών ομίλων του νέου αναβαθμισμένου
προγράμματος ολοήμερου, δύνανται να προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως:
δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα,
μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους
χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές,
την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και
παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές -πειράματα, τα μαθηματικά
παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο,
τη διαπολιτισμική παιδεία, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία
εφημερίδας.

Οι όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη
συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.
Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.

Η λειτουργία τους αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν
από τη λήξη των μαθημάτων.
Προκειμένου να συγκροτηθούν οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, θα θέλαμε να μας
ενημερώσετε αν επιθυμείτε τα παιδιά σας να συμμετέχουν σε αυτούς και με ποιο αντικείμενο
θα ήθελαν να ασχοληθούν. Επισημαίνεται ότι το αντικείμενο ενασχόλησης εξαρτάται από
το εκπαιδευτικό δυναμικό που θα αποστείλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγνησίας, πράγμα για το οποίο θα ενημερωθείτε άμεσα.
Οι αιτήσεις εγγραφών κατατίθενται από 01-09-2022 έως και 05-09-2022 στο σχολείο
εντύπως καθημερινά (8.00-12.30).

Γράψε ένα σχόλιο