Κατηγορία - Δραστηριότητες

Δραστηριότητες ΣΤ' Τάξη

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων – Άξονας 8: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων Άξονας 8: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Σχέδιο Δράσης: Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς και σχεδιασμός προγράμματος οριοθέτησης των μαθητών Επιμόρφωση...