Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για σχολικό τροχονόμο

trxonomos (1)

Παρακαλούνται όσοι/ες επιθυμούν να καλύψουν θέση εθελοντή σχολικού
τροχονόμου, βάσει του με αρ. πρωτ. Φ11.1/175/Γ1/116/8-2-2000 εγγράφου της
Δ/νσης Σπουδών ΠΕ του ΥΠΕΠΘ, στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας να
καταθέσουν τις αιτήσεις τους ως την Παρασκευή, 9/9/2022 και ώρα 12:00 μ.μ., στο 1 ο
Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας.

Η Διεύθυνση του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας

 

 

Γράψε ένα σχόλιο