ΣΤ' Τάξη

ΣΤ2 Τάξη : Μαθηματικά_26-03-2020.

 

 

ΣΤ2 Τάξη : Μαθηματικά_26-03-2020.

1.    Να λυθούν οι παρακάτω παραστάσεις:

Α. (2●3/5 +0,4)●(6  1/2-3/4:1/7)=       

 

 

 

 

 

Απάντηση=2

Β.           (3●1/2+0,7+2/5):(2-1  3/4)=

 

 

 

 

 

 

Απάντηση=1

 

 

 

2.       Να βρείτε το Ε.Κ.Π. των αριθμών:

Α. (8,12,24,120)

Β. ( 3, 6, 9, 72 )

 

 

 

 

 

 

3.      Να γράψετε με τη μορφή δεκαδικών αριθμών τα παρακάτω κλάσματα:

17/8, 7/8, 19/2, 15/4

4.    Nα απλοποιήσετε τα παρακάτω κλάσματα, ώστε να γίνουν ανάλογα:

25/35, 45/55, 15/21, 56/72

5. Nα συγκρίνετε τα  παρακάτω κλάσματα:

 

Α. 11/8, 2/3, 4/9, 1/2

 

 

 

 

 

Β. 11/6, 9/4, 8/3

 

 

Κ. Μαρία: Καλή επιτυχία παιδάκια μου! Διαβάστε τα εξαιρετικά κείμενα του ανθολογίου για να χαλαρώνετε!

 

Φιλάκια!!!

 

 

Γράψε ένα σχόλιο