ΣΤ' Τάξη

ΣΤ΄ Τάξη_26-03-2020 : 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

 

ΣΤ΄ Τάξη_26-03-2020 : 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.Συμπληρώνω τα κενά στις προτάσεις:

  • Τα μέλη της οικογένειας αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις ………………………………… και …………………………….. .
  • Οι γονείς, εκτός από τις …………………………………….. ανάγκες των παιδιών τους, φροντίζουν και για τις …………………………….., ……………………………………. και ………………………………….. τους ανάγκες.
  • Οι γονείς μεριμνούν για την …………………………….. των παιδιών τους, τα βοηθούν να ενταχθούν στην ………………………………. και να γίνουν …………………….. άτομα και ……………………… πολίτες.

 

2.Βάζω Σ ή Λ:

  • Οι γονείς προσφέρουν αγάπη, προστασία και ασφάλεια στα παιδιά τους. —-
  • Ο πολιτικός γάμος γίνεται από τον ιερέα στην εκκλησία. —-
  • Το κράτος έχει θεσπίσει νόμους που προστατεύουν την οικογένεια. —
  • Συγγενείς εξ αίματος είναι όσοι προέρχονται από τους ίδιους γεννήτορες. —
  • Η τροφή, η στέγη και τα ρούχα είναι πνευματικές ανάγκες. —

 

 

3.Απαντώ σύντομα:

Ποιες ανάγκες ικανοποιούνται μέσα στην οικογένεια και με ποιον τρόπο;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία!

 

 

Γράψε ένα σχόλιο