ΣΤ' Τάξη

ΣΤ΄τάξη : Ασκήσεις σε Γλώσσα-Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά.

 

ΣΤ´τάξη_Γλώσσα_Ιστορία_Γεωγραφία_Μαθηματικά

Γλώσσα-Ιστορία ΣΤ’

Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, έγραψε το έργο <<Ελεύθεροι Πολιορκημένοι>> εμπνευσμένος από την αντίσταση και την πτώση του Μεσολογγίου. Γιατί πιστεύετε πως έδωσε αυτόν τον τίτλο; (γράφω ένα κείμενο έως 110-115 λέξεις προσέχοντας ορθογραφία, σύνταξη, στίξη, καλλιγραφία, παραγράφους)

 

 

 

 

 

 

                                    Γεωγραφία ΣΤ’  

Πού οφείλεται η αύξηση του πληθυσμού της γης κυρίως τα τελευταία 50 χρόνια; Αυτήν η αύξηση συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων γενικά σε όλες τις περιοχές του πλανήτη μας; (γράφω ένα κείμενο 110-120 λέξεων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

  Μαθηματικά ΣΤ’

Μαθαίνω νεράκι την μεθοδολογία επίλυσης ανάλογων και αντιστρόφως ανάλογων ποσών.

1)Γεμίζω με μούστο 4 βαρέλια χωρητικότητας το καθένα 350κ. από το αμπέλι μου τρύγησα 1τ. σταφύλια και έβγαλα 800κ. μούστο. Πόσα κιλά σταφύλια χρειάζεται να αγοράσω, ώστε να γεμίσω τα βαρέλια μου;

 

 

 

2)Σε ένα στρατόπεδο υπάρχουν 1000 στρατιώτες με τρόφιμα αρκετά για 45 μέρες. Αν απολυθούν 100 στρατιώτες, για πόσες μέρες επαρκούν τα τρόφιμα; (δεν ξεχνώ τον λογικό έλεγχο των προβλημάτων)  

 

 

Γράψε ένα σχόλιο