Α' Τάξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 08-04-2020 Τα μαθήματα των Γαλλικών και του Α1, στο e-class.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Η καθηγήτρια Γαλλικών και η Δασκάλα του Α1 ανεβάζουν τα μαθήματά τους στο e-class.

 

Η καθηγήτρια Γαλλικών ανεβάζει τα εξής μαθήματά της στο e=class.

Το ίδιο κάνει και η δασκάλα του Α1.

 

 

 

Γράψε ένα σχόλιο