Πρώτοι Δάσκαλοι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ  1924-1932

Ο  πρώτος διευθυντής των προσφυγικών σχολείων. Πάλεψε για το χτίσιμο του νέου διδασκαλείου. Καταγόταν από τη Σπάρτη της Πισιδίας.

Στο πρώτο μαθητολόγιο βρίσκουμε στην πρώτη σελίδα χειρόγραφό του. Αναφέρει: ” το Α΄ τετρατάξιον προσφυγικόν σχολείον Αρρένων ιδρύθη το 1924-1925 και άρχισε να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του έτους τούτου υπό την διεύθυνσιν του Νικ. Ευσταθιάδη διδασκαλείου Αθηνών. Αι κατά το έτος τούτο εργασθείσαι εν τω σχολείω διδασκάλισσαι είναι οι εξής:
Δέσποινα Αναστασιάδου απόφοιτος Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρνης. Ιουλία Ζαχαροπούλου απόφοιτος Ομηρείου Παρθεναγωγείου Σμύρνης και Αγαθονίκη Τριανταφυλλίδου Απόφοιτος Ζαππείου Παρθεναγωγείου Κων/πολης.”

Ήταν εκείνος που έγραψε τους πρώτους μαθητές στο πρώτο μαθητολόγιο, στην πρώτη σελίδα του οποίου βλέπουμε .

Έχει μάλιστα  γράψει και το γιο του στο σχολείο.

Αναμφίβολα είναι ιστορικής σημασίας το ενδεικτικό στη διαφάνεια. Είναι του 1925 . Κάποιου από τους πρώτους μαθητές του προσφυγικού σχολείου αρρένων.

Τελευταία φορά τον συναντάμε να κλείνει τα βιβλία του σχολείου το 1932.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μάλλον δεν ακολούθησε τη μετοίκηση του σχολείου στο νέο κτίριο

Ο Δήμος Ν.Ιωνίας θέλοντας να τιμήσει τον Νικόλαο Ευσταθιάδη για την προσφορά του  στην εκπαίδευση των πρώτων προσφυγόπουλων έδωσε το όνομά του σε οδό δίπλα στο 25ο Νηπιαγωγείο.