Δραστηριότητες

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέδιο Δράσης: Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Δείτε το εδώ

 

Γράψε ένα σχόλιο