Επισκέψεις

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Βόλου είναι μικρογραφία ενός
οδικού δικτύου σε περιφραγμένο χώρο στον οποίο υπάρχουν όλα τα δεδομένα
που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Η κυκλοφοριακή αγωγή είναι μια
καινοτόμος δραστηριότητα, που έχει ως αφετηρία το σεβασμό της
ανθρώπινης ζωής και αποβλέπει στη προάσπιση και προαγωγή του
δικαιώματος του παιδιού να ζει και να κινείται με ασφάλεια στο κυκλοφοριακό
περιβάλλον.
Οι μαθητές/τριες της Γ΄τάξης εκπαιδεύτηκαν στη σωστή οδική συμπεριφορά
ως πεζοί και ως οδηγοί οχημάτων.

 

Γράψε ένα σχόλιο