Ανακοινώσεις

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού (β’ φάση) «Αριστοτέλης» 2018 – Οι πρωτεύσαντες

 

 

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα ονόματα των πρωτευσάντων μαθητών της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Έχουν επίσης αναρτηθεί τα ονόματα των πρωτευσάντων μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου, τα ονόματα των πρωτευσάντων μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου (α’ φάση), καθώς και τα ονόματα των πέντε μαθητών που επελέγησαν από τη β’ φάση και συγκροτούν την Ελληνική Ομάδα  εκπροσώπησης της χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2018.

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης»

Τα θέματα των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα με πρωτότυπα –πάντα– θέματα, ασκήσεις και πρακτικές. Τα θέματα αυτά ακολουθούν και δείχνουν τις διεθνείς τάσεις τις οποίες γνωρίσαμε αλλά και τις εμπειρίες τις οποίες αποκομίσαμε –κυρίως για τις εκπαιδευτικές πειραματικές πρακτικές– από τη συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής (βλ. Απολογισμούς και Προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr à οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής). Σημειώνεται ότι στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής οι μαθητές εξετάζονται και σε μη προβλεπόμενα από τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα θεωρητικά θέματα, αλλά και σε πραγματικά πειράματα. Επισημαίνεται ότι με πραγματικά πειράματα προετοιμάζονται οι Έλληνες μαθητές πριν τη μετάβασή τους στον τόπο της Ολυμπιάδας κάθε έτος. Ήδη, από φέτος, οι Έλληνες μαθητές διαγωνίστηκαν στη β’ φάση της Γ΄ Λυκείου σε πραγματικά πειράματα.

Τα Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 997 πρωτευσάντων της Ε’ τάξης (β΄ φάση) και των 871 πρωτευσάντων της Στ’ τάξης (β’ φάση), από τους 2474 μαθητές Ε’ τάξης και 2012 μαθητές Στ’ τάξης που συμμετείχαν στη β’ φάση του Διαγωνισμού «Αριστοτέλης», σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές αυτοί είχαν πρωτεύσει (2 από κάθε τμήμα, κάθε τάξης) στην α’ φάση του Διαγωνισμού σε περισσότερα από 1.300 Ελληνικά Δημοτικά Σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού που έλαβαν μέρος. Στην α’ φάση του Διαγωνισμού έλαβαν μέρος περισσότεροι από 50.000 μαθητές.

Οι πρωτεύσαντες μαθητές στη β’ φάση βραβεύονται -σύμφωνα με το πρότυπο βράβευσης των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής- με 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ και ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ για κάθε τάξη του Δημοτικού (Ε’ και Στ’). Στους υπόλοιπους μαθητές που διαγωνίστηκαν απονέμεται ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς δεν στοχεύει στην όποια συγκυριακή βαθμολογική κατάταξή τους, ούτε οι καλές επιδόσεις είναι αυτοσκοπός. Η συμμετοχή τους στοχεύει στην εξοικείωσή τους με ένα ευρύτερο του σχολείου τους περιβάλλον άμιλλας, με εφαρμογή της Επιστημονικής Μεθοδολογίας με Διερεύνηση, με διαθεματικά εναύσματα ενδιαφέροντος και υποθέσεις, με πειραματισμούς -απαραίτητα- και συμπεράσματα / γενικεύσεις (όπως επιβάλλουν τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι διεθνείς πρακτικές της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες). Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» θεωρεί ότι δεν απαιτείται –ή και αντενδείκνυται– οποιαδήποτε ειδική προετοιμασία των μαθητών  για τους Διαγωνισμούς.

Ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων και μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» επιτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη ευρείας άμιλλας μεταξύ των μαθητών και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας τους για να γίνουν ενεργοί πολίτες –με γνώση του φυσικού κόσμου, ορθολογική σκέψη, κριτική ικανότητα– ή ακόμη για την προετοιμασία τους για την περεταίρω  εκπαίδευσή τους, αλλά διευκολύνει και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αναλυτικών προγραμμάτων και πρακτικών.

Οι Απονομές των Βραβείων

Η απονομή των Βραβείων, των Εύφημων Μνειών και των Επαίνων θα γίνει στον χώρο του σχολείου στο οποίο φοίτησε ο κάθε μαθητής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή απονομής στους μαθητές των Βραβείων, των Ευφήμων Μνειών και των Επαίνων στον χώρο του σχολείου και με την παρουσία των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών τους (ίσως και των γονέων, συγγενών και φίλων τους) τιμά –εκτός από τους μαθητές– και το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και ενισχύει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών.

Γι’ αυτό η Επιτροπή αναρτά στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής) φόρμες ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΕΥΦΗΜΩΝ ΜΝΕΙΩΝ και ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 

Σε κάθε ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ή ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ που θα εκτυπωθεί στο σχολείο κάθε μαθητή του οποίου το όνομα περιλαμβάνεται στα ονόματα των πρωτευσάντων –όπως ανακοινώθηκαν στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο– θα αναγραφεί η ένδειξη 1ο, 2ο ή 3ο (για το Βραβείο), το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του μαθητή, καθώς και η τάξη και το όνομα του σχολείου. Το ΒΡΑΒΕΙΟ ή η ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ θα υπογραφεί -απαραίτητα- από τον Διευθυντή και θα σφραγισθεί με τη σφραγίδα του σχολείου για να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα.

Σε κάθε ΕΠΑΙΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ο οποίος θα εκτυπωθεί στο σχολείο κάθε μαθητή ο οποίος έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό «Αριστοτέλης» 2018 (αλλά δεν έχει ανακοινωθεί το όνομά του στους πρωτεύσαντες) θα αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του μαθητή, καθώς και η τάξη και το όνομα του σχολείου. Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα υπογραφεί -απαραίτητα- από τον Διευθυντή και θα σφραγισθεί με τη σφραγίδα του σχολείου για να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα.

Ευχαριστίες και Συγχαρητήρια

Ευχαριστούμε τους μαθητές που διαγωνίστηκαν αλλά και όσους συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης»: τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τους προετοίμασαν, τους υπεύθυνους των εξεταστικών κέντρων, τις διευθύνσεις των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εθελοντικά τους επέβλεψαν κατά τις εξετάσεις και, βέβαια, τους γονείς των μαθητών. Τέλος, ευχαριστούμε τα μέλη και τους συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών (καθηγητές, μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές …) αλλά και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς από τη μαχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που εργάστηκαν ή εργάζονται –εθελοντικά, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή– σε όλες τις φάσεις των Πανελλήνιων Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» και της συμμετοχής Ελλήνων μαθητών στη φετινή Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής. Πολλοί από αυτούς θα λάβουν μέρος και στην προετοιμασία των Ελλήνων μαθητών για την Ολυμπιάδα.

Οι συγκριτικά υψηλές επιδόσεις των διαγωνισθέντων μαθητών, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, από όλες τις τάξεις, μας επιτρέπουν να συγχαρούμε όλους (πρωτεύσαντες ή μη) τους διαγωνισθέντες και να εκφράσουμε –όχι μόνο την ευχή αλλά και– τη βεβαιότητά μας για την καλή συνέχεια στις σπουδές τους.

 

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

Γεώργιος Τόμπρας, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης, ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Εμμανουήλ Δρης, ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

 

http://microkosmos.uoa,grwww.εεφεε.grwww.eef.gr

 

Γράψε ένα σχόλιο