Αθλητικές Εκδηλώσεις Δραστηριότητες

Κολύμβηση

Ξεκίνησαν και στο σχολείο μας τα μαθήματα κολύμβησης τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, και γίνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ’ και Δ’ Τάξης του Σχολείου μας.

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας και ειδικότερα:

  • η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,

  • ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,

  • η αποφυγή του πνιγμού,

  • η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,

  • η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,

  • η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία,

  • η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.

 

Γράψε ένα σχόλιο