Δ' Τάξη Ε' Τάξη Επισκέψεις

Κάρλα

Γνωρίζοντας τον τόπο μας από την αρχή……………
Καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει ολοένα και πιο συχνά την εμφάνισή της  στην παγκόσμια περιβαλλοντική εξέλιξη της γης και έχοντας βιώσει με  τραγικό τρόπο πριν από μερικούς μήνες τις συνέπειες της ανθρώπινης  αδιαφορίας για την υπερθέρμανση του πλανήτη, είναι επιτακτική ανάγκη  να ακολουθήσουμε τα βήματα των προγόνων μας προκειμένου να  κατανοήσουμε την προγενέστερη μορφή της γεωμορφολογίας της περιοχής  μας, τις αλλαγές που υπέστη με την πάροδο των χρόνων, γνώση που θα
οδηγήσει τις νεότερες γενιές στη σωστή διαχείρισή τους. Ο ταμιευτήρας  της Κάρλας  μπορεί να είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα συζήτησης για τους  ντόπιους και τους ιθύνοντες το τελευταίο διάστημα, για τους μικρούς  μαθητές αποτελεί έναν άγνωστο παράδεισο της χλωρίδας και της πανίδας  της πατρίδας μας.
Επίσκεψη των τάξεων Δ1 και Ε2 στη λίμνη Κάρλα και στο Μουσείο Λιμναίου
Πολιτισμού.

Γράψε ένα σχόλιο