Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

anakoinosi

(1  και 2  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του
Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44
του ν. 4777/2021 οι αιτήσεις για την εγγραφή των
μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του
δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-24, θα
πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023 και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α τάξη του
δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού
(Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη
με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του
ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η
διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή
στο Δημοτικό.
ε. Αίτηση εγγραφής.
(Κατά περίπτωση: Δήλωση ολοημέρου-Πρωινής
Ζώνης, δήλωση αποχώρησης).
Οι εγγραφές θα γίνονται και για τα δύο σχολεία στο 1 ο
Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας από 10:00 π.μ. έως 12:25 μ.μ..

Γράψε ένα σχόλιο