Ανακοινώσεις

Εγγραφή των μαθητών/ μαθητριών στην Α’ Τάξη (2024-25)

(1ο και 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

ε. Αίτηση εγγραφής.

(Κατά περίπτωση: Δήλωση ολοημέρου-Πρωινής Ζώνης, δήλωση αποχώρησης).

Οι εγγραφές θα γίνονται και για τα δύο σχολεία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας από 10:00 π.μ. έως 12:25 μ.μ..

Γράψε ένα σχόλιο