Ανακοινώσεις

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

anakoinosi

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 α,β,γ,δ του ν. 4777/2021(ΦΕΚ 25τ.Α.), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.
Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017(ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4,5,6 του ν. 4777/2021(ΦΕΚ 25τ.Α.).
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α. Τα όρια της σχολικής περιφέρειας των σχολείων (1ο Δ. Σχ. Ν. Ιωνίας και 2ο Δ. Σχ. Ν. Ιωνίας) είναι: Καραμπατζάκη – Νικομηδείας – Μαιάνδρου – Μ. Μερκούρη (Σταδίου) – Φυτόκου – Μανδηλαρά – Μ. Μερκούρη (Σταδίου) – Δοξοπούλου – Μούνδρου – Θυατείρων – Βενιζέλου – Κυρίλλου – Χίου – Δαβάκη – Ραιδεστού – Προύσης – Θράκης – Βυζαντίου – Καραμπατζάκη.
Κυρίλλου μόνο οι μονοί αριθμοί (από το 1 έως το 37) από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Χίου. Η οδός Δαβάκη, από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Χίου.
β. Ώρες υποβολής των αιτήσεων: 10:00 π.μ.- 11:15 π.μ.
γ. Οι εγγραφές και για τα δύο σχολεία φέτος θα γίνουν στο γραφείο Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4777/2021(ΦΕΚ 25τ.Α.), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017(ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018(ΦΕΚ 142Α).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Εκ της Διευθύνσεως του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας

Γράψε ένα σχόλιο