Εργ. Δεξιοτήτων - Γενικά

Γενικά

empty-classroom-12-30-20jpg

Υ.Α. για τον τρόπο διδασκαλίας των εργαστηρίων (Φ.31/94185/Δ1/29-7-2021)Φ.31/94185/Δ1/29-7-2021)

ΦΕΚ για τα εργαστήρια Δεξιοτήτων (3791/13-8-21)

Θεματικές Ενότητες
Κύκλοι Δεξιοτήτων
Υλικό Εργαστηρίων

Πρότυπο Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας 
Σχέσιο δράσης μονάδας (σε επεξεργάσιμη μορφή)
Οδηγός για το σχέδιο δράσης του τμήματος
Σχέδιο δράσης τμήματος 1 (επεξεργάσιμη μορφή)
Σχέδιο δράσης τμήματος 2 (επεξεργάσιμη μορφή)

Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων

Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (ανά θεματική και τάξη – σε μορφή pdf)
Ταξινομημένα ανά τάξη. Κατεβάστε σε φάκελο όλα τα διαθέσιμα προγράμματα του ΙΕΠ και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει..

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (Ορισμένο από το υλικό επιμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται αίτηση και είσοδος στο ΙΕΠ)

Γράψε ένα σχόλιο