Δραστηριότητες ΣΤ' Τάξη

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων – Άξονας 8: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

iep-axiologisi-esoteriki-exoteriki (1)

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Άξονας 8: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Σχέδιο Δράσης: Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς και σχεδιασμός προγράμματος οριοθέτησης των μαθητών

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2022 -2023

Δραστηριότητες για την οριοθέτηση των μαθητών και την ψυχικής τους ενδυνάμωση

Γράψε ένα σχόλιο