Αίθουσα Εκδηλώσεων

Το υπόστεγο που ανήκε στο 7° Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία ο Δήμος της πόλης μας έχτισε την αίθουσα εκδηλώσεων .

Το 2000, χρονιά που μετά από 67 περίπου έτη χωρίστηκαν τα δύο σχολεία , γιατί το 8° Δημοτικό σχολείο στεγάστηκε σε νέο διδακτήριο, έδωσε την ευκαιρία στο 1° Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας ( πρώην 7° ) να διεκδικήσει την αίθουσα αυτή, με στόχο να δημιουργήσει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπως κλειστό Γυμναστήριο και αίθουσα εκδηλώσεων, με τη μορφή που λειτουργεί και σήμερα.

Η αίθουσα αυτή τα τελευταία χρόνια παραχωρήθηκε από το Δήμο στο σχολείο μας και πλέον μας ανήκει.

Είναι πλήρως εξοπλισμένη και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις κάθε σχολικής χρονιάς.